Home » Strefa rodzica » Rada Rodziców

lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
stat4u

Rada Rodziców

indeks

Skład Prezydium Rady Rodziców 2021/2022:

Przewodnicząca:  Pani Magdalena Kowalik

Zastępca przewodniczącego: Pani  Anna Wojciechowska – Mrozik

Skarbnik:  Pani Weronika Trocha – Krutak 

 

  Kompetencje Rady Rodziców:

– występuje do dyrektora i innych organów nadzorujących pracę szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

– uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki;

– opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

– opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły;

– w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł;

– organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, w szkole i w środowisku;

– udziela pomocy i wspiera wszystkie organizacje społeczne w szkole oraz Samorząd Uczniowski;

– podejmuje działalność mającą na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły;

– wydaje opinię o pracy nauczycieli do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu na wniosek dyrektora szkoły ;

– ma prawo wyboru jednego przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący szkołę w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły;

– RR pracuje na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły, a który określa w szczególności jej wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

Certyfikaty

Skip to content