Home » Podstawy prawne nauczania dwujęzycznego

grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
stat4u

Podstawy prawne nauczania dwujęzycznego

PODSTAWY PRAWNE NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe od roku szkolnego 2017/18 można tworzyć oddziały dwujęzyczne w szkole podstawowej.

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej.

Oddział taki może utworzyć każda szkoła podstawowa,  do oddziałów tych przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem przyjęcia jest otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie,  pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Szkoły decydują o wyborze języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych.

Liczba godzin tygodniowo w projekcie ramowych planów nauczania

  1. Szkoła podstawowa klasy 7-8:
  •  3 lub 2 godziny ( I lub II język – decyzja dyrektora) + 2 godziny (razem 4 lub 5 godzin tygodniowo);
  •  dodatkowo maksymalnie jeszcze 3 godziny tygodniowo (organ prowadzący może przyznać te godziny na wniosek dyrektora szkoły).

 

Nauczanie dwujęzyczne realizuje nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 (umiejętności językowe potwierdzone certyfikatem) lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego.

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty


Skip to content