Home » Deklaracja dostępności

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
stat4u

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących.

Data sporządzenia Deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to. Osobą kontaktową jest Dyrektor Małgorzata Matyszczak, e-mail: myslowice.sp13@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 222 36 23.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • określ dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek i adres:

Ul. Ks. Kard. Augusta Hlonda 14, 41-400 Mysłowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do szkoły: 9 wejść w tym 6 ewakuacyjnych. Wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Ks. Kard. A. Hlonda 14, czynne w godzinach 6:00 – 21:00 (podwójne drzwi skrzydłowe otwierane ręcznie). Drugie wejście znajduje się od ulicy Nygi, wejście bez barier architektonicznych (drzwi dwuskrzydłowe otwierane ręcznie). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku brak wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Szkoła wyposażona jest w schodołaz, który umożliwia przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Toaleta dla interesantów, przystosowana do osób niepełnosprawnych, znajduje się w segmencie B na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Segmenty szkolne są dwupiętrowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie braila, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości ok. 5 m od podjazdu do drzwi wejścia głównego budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Certyfikaty

Skip to content