Home » Bez kategorii » Wojewódzki konkurs wokalny

kwiecień 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
stat4u

Wojewódzki konkurs wokalny

„Niech zabrzmi w Nas powstania czas”

Ważna informacja!
Wojewódzki Konkurs Wokalny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 13 w Mysłowicach i Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach , który miał odbyć się w maju zostaje przeniesiony na listopad 2020 roku. Regulamin oraz karta zgłoszenia zostaną wysłane we wrześniu 2020 roku. Zapraszamy serdecznie!
Poniżej można już zapoznać się z regulaminem konkursu.
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego
Upamiętniający 100lecie Powstań Śląskich

„Niech zabrzmi w Nas, powstania czas”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice
oraz Dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach

I. Organizatorzy:

• Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi
im H. Sienkiewicza w Mysłowicach

• Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

II. Cel:

1. Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja pieśni powstańczej i jej walorów artystycznych 3. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
4. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
5. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i dorobku artystycznego.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z placówek oświatowych województwa śląskiego

– KATEGORIA I: soliści i solistki – uczniowie klas IV-VI
– KATEGORIA II: soliści i solistki – uczniowie klas VII-VIII
– KATEGORIA III: soliści i solistki – uczniowie szkół ponadpodstawowych
– KATEGORIA IV: zespoły wokalne (max 10 osób) – uczniowie klas IV-VI
– KATEGORIA V: zespoły wokalne – uczniowie klas VII-VIII
– KATEGORIA VI: zespoły wokalne – uczniowie szkół ponadpodstawowych

III. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne zgłoszone przez szkołę lub placówkę oświatową działającą na terenie województwa śląskiego (szkoła może wystawić tylko jednego solistę i jeden zespól wokalny z danej kategorii wiekowej)
2. W konkursie nie przyjmujemy zgłoszeń szkół muzycznych i ognisk muzycznych!
3. Uczestnicy przygotowują jedną pieśń, piosenkę związaną z tematyką powstań śląskich
(polecamy zapoznanie się ze śpiewnikiem A. Dygacza, w którym znajdują się śląskie pieśni powstańcze)
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min., w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika.
5. Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści.
6. Uczestnicy swoje utwory wykonują z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym wcześniej wysłanym i opisanym – drogą e-mailową lub dostarczonym do Organizatora.
7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz podpisanego imieniem i nazwiskiem uczestnika podkładu muzycznego osobiście do Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach ul ks.k. A. Hlonda 14 lub MDK Mysłowice ul Mikołowska 3 lub drogą mailową na adres: stronka.13@op.pl.
8. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.sp13myslowice.pl lub www.mdk.edu.pl
9. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu i udzielające wszelkich informacji związanych z konkursem:

• Sabina Polak-Wollek – nauczyciel muzyki SP13 Mysłowice tel: 604-427-279

• Monika Tuszyńska -Adamek – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach
tel:322222545

IV. Terminy:

1. Zgłoszenia i podkłady muzyczne należy wysłać do 30 pąździernika 2020r
2. Termin konkursu: 16 listopada (poniedziałek)2020
3. Miejsce konkursu: aula II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach ul Mikołowska 3
4. Godzina rozpoczęcia konkursu: 9:00
5. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy na bieżąco będą informowani o statusie swojego zgłoszenia.
6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020
Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i odbiorze nagród telefoniczne

V. Jury i kryteria oceny:

1. Uczestników będzie oceniać profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
2. Werdykt jury jest ostateczny.
3. Jury Konkursu będzie oceniało: dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, interpretację, walory głosowe oraz kulturę sceniczną.
4. Za zajęcie miejsc od I do III w pięciu kategoriach przewidziane jest przyznanie nagród oraz dyplomów.

VI. Organizacja:

1. Wykonawcy występują w porządku ustalonym przez organizatora, który dostępny będzie na stronie internetowej www.sp13myslowice.pl
2. W dniu Konkursu każdy uczestnik ma obowiązek, zgłosić się do Organizatora w celu potwierdzenia przybycia.
3. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
4. Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają na własny koszt.
5. W trakcie Konkursu Wokalnego uczestnicy przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, zgody do przetwarzania danych osobowych w celu promocji Organizatora oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników konkursu do celów promocyjnych Organizatora.

Certyfikaty


Skip to content