Home » Rozporządzenie.

Rozporządzenie.

 Przeczytaj ROZPORZĄDZENIE

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Certyfikaty