Zawody modelarskie

Zawody modelarskie samochodów zdalnie sterowanych

W sobotę 24. 10. 2020 r. odbyły się zawody modelarskie samochodów zdalnie sterowanych o „Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Bierunia”.
>>> Więcej tutaj<<<

Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Bezpieczeństwie

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Bezpieczeństwie:

>>>Regulamin <<<

Podziękowanie

Podziękowanie

Nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach
serdecznie dziękują Panu Prezydentowi Miasta, Dariuszowi Wójtowiczowi,
a także firmie Alinox za okazane nam wsparcie.

Pan Dariusz WójtowiczPRZYJACIELEM całej społeczności szkolnej
SP 13 w Mysłowicach.

Borelioza – bezpłatne badania

Borelioza – bezpłatne badania dla mieszkańców Mysłowic

Nauka zdalna – klasy IV – VIII

Nauka zdalna – klasy IV – VIII

Od poniedziałku 26 X 2020 uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Nauka dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

Dzień Drzewa

Dzień Drzewa

Dzień Drzewa – to nie tylko międzynarodowa akcja sadzenia drzew,
ale i popularyzowania świadomości ekologicznej. W Polsce Dzień Drzewa odbywa się 10 października od 2002 r. Jest organizowany przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa.

My również, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Drzewa. Były konkursy, rebusy, zadania zaszyfrowane kodem QR… Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na magiczne drzewo na szarym papierze. W kilku przypadkach, dzieła konkursowe były imponujące.

Nie zapomnieliśmy również o posadzeniu przy szkole drzewa. W tym roku zrobili to uczniowie z koła ekologicznego.

Przygotowując dołek na sadzonkę, natknęliśmy się na dżdżownice… Zebraliśmy je i w pracowni biologicznej założyliśmy hodowlę. Wrócimy do niej, kiedy będziemy na lekcjach omawiać kolejne bezkręgowce – pierściennice.

Szkolni Przyrodnicy

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

W ramach obchodów Europejskiego  Dnia  Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach  pierwszej pomocy przedmedycznej z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 
Celem inicjatywy była popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenie RKO w dobie pandemii COCID – 19, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. 
https://www.gotowidoratowania.pl/pierwsza-pomoc-koronawirus-nowe-wytyczne-rekomendacje/

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt – „Mój głos, nasza równa przyszłość”

11 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewcząt.
Z tej okazji uczniowie klasy 1D mieli ciekawe zajęcia. Wysłuchali bajkę pt.:
,,Jak Jose zaczął cenić swoje córki’’, a głównym celem zajęć było dostrzeżenie przez uczniów ich możliwości i predyspozycji. Nauczyli się również tego, że nie ma czegoś takiego, jak zawody TYLKO dla kobiet i zawody TYLKO dla mężczyzn. Coraz częściej kobiety pełnią role, które kiedyś były dla nich niedostępne lub źle oceniane w społeczeństwie. Dlatego motto naszych zajęć to ZOSTANĘ TYM, KIM BĘDĘ CHCIAŁ!

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, ustanowiony w 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu zwrócić uwagę na to, że dziewczęta na całym świecie mierzą się ze szczególnymi wyzwaniami, a dla zrównoważonego rozwoju świata kluczowe jest wyrównanie szans dziewcząt w stosunku do szans chłopców. Choć dziewczęta i kobiety stanowią mniej więcej połowę ludności świata, nie funkcjonują na tych samych zasadach co druga połowa. Równość płci, będąca prawem człowieka, nadal nie została osiągnięta i w każdej części świata dziewczynki i kobiety wciąż doświadczają dyskryminacji i przemocy.

👩 Dla dziewczyny każdy rok edukacji to szansa na wyższe wynagrodzenie
w przyszłości: każdy rok szkoły podstawowej zwiększa je o 10–20%, a każdy rok szkoły średniej o 15–25%.
👱‍♀️ Ok. 90% swoich zarobków dziewczyny i kobiety inwestują w swoją rodzinę
i społeczność. Chłopcy i mężczyźni – zwykle między 30 a 40%.
👩 16 mln dziewczynek w wieku 6–11 lat prawdopodobnie nigdy nie rozpocznie nauki w szkole. Problem ten dotyczy o połowę mniej chłopców w tym samym wieku.
👱‍♀️ 25% dziewcząt w wieku 15–19 lat na świecie nie pracuje i nie kształci się. Problem dotyczy 10% chłopców w tym wieku.
👩 54% polskich nastolatek zdarzyło się nie pójść do szkoły z powodu bolesnej miesiączki, a 21% musiało zwolnić się ze szkoły z powodu braku środków higienicznych.
👱‍♀️ Polskie dziewczyny mają najbardziej negatywną samoocenę spośród nastolatek w 42 krajach na świecie.
👩 12 milionów niepełnoletnich dziewcząt rocznie wydawanych jest za mąż,
co naraża je na przemoc domową i mniejszą szansę na kontynuację edukacji.
👱‍♀️ Około 12 milionów dziewcząt rodzi pierwsze dziecko w wieku 15–19 lat.
Co najmniej 777 tys. z nich nie ma nawet 15 lat.
👩 Ponad 28 h tygodniowo – 2 razy więcej niż chłopcy – na nieodpłatnych pracach domowych spędzają dziewczyny w wieku 10–14 lat w Azji Południowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
👱‍♀️ Dziewczęta na całym świecie doświadczają nierównego dostępu do korzystania z osiągnięć społecznych i gospodarczych. Narażone są na dyskryminujące normy społeczne i krzywdzące praktyki, takie jak małżeństwa, zanim osiągną pełnoletniość.
👩 Wejście w okres dojrzewania drastycznie wpływa na sytuację dziewcząt – będąc jeszcze dziećmi, zaczynają być traktowane także jak dorosłe kobiety, poddawane dyskryminującym normom społecznym i krzywdzącym praktykom, szczególnie dotyczącym kontroli cielesności – zarówno poprzez zmuszanie do konkretnych sposobów panowania nad swoim ciałem, ścisłe regulowanie
i nieustanne wyrażenie krytyki lub oczekiwań wobec jego wyglądu, jak i przez trening do stereotypowych ról płciowych. Dojrzewanie chłopców nie jest obarczone aż tak wieloma zagrożeniami dla ich zdrowia i dobrostanu.
👱‍♀️ Inwestycja w działania wspierające równość dziewcząt i chłopców konieczna jest właśnie na etapie dzieciństwa i adolescencji, kiedy to szanse i zagrożenia stojące na drodze do pełnego rozwoju potencjału dziewcząt, jak i decyzje podejmowane przez same dziewczęta i ich rodziców, mają kluczowy wpływ na kształt ich przyszłości – zdrowia, wykształcenia i pracy zawodowej.
👩 Trzeba podjąć konkretne działania i umożliwić dziewczętom zdobywanie wiedzy i umiejętności, wyposażyć je w środki i wzmocnić ich pozycję, aby same mogły decydować o swojej życiowej drodze. Najwyższy czas stworzyć wspierające środowisko, które pozwoli dziewczynom rozwijać się na równi
z chłopcami.
👱‍♀️ Doświadczanie dyskryminacji przez dziewczęta nie tylko utrudnia im sięgnięcie po to, co dla chłopców jest dostępne, ogranicza wybory ścieżki edukacyjnej i zawodowej, ale i wpływa na dobrostan psychiczny i poczucie własnej wartości, co sprawia, że tracą odwagę marzyć i sięgać po to, czego chcą, ograniczają swoje ambicje lub skupiają się na udowadnianiu innym, że one też mogą, zamiast kierować się własną potrzebą rozwoju w dziedzinie, która jest dla nich ważna.
👩 Doświadczanie przemocy – nie tylko fizycznej – w domu czy w szkole, ale też przemocy słownej w miejscach publicznych, poczucie zagrożenia przemocą utrudnia dziewczętom skupienie na ich celach, własny rozwój i skłania do unikania sytuacji, w których grozi im przemoc, co ma konsekwencje także w ich częstszej absencji w szkołach, przestrzeni publicznej i mniejszym udziale w życiu społecznym.
👱‍♀️ Te wyzwania skutkują niepełnym wykorzystywaniem swojego potencjału przez dziewczęta i jeszcze przed osiągnięciem pełnoletniości i samodzielności zawężenie perspektyw rozwoju. W konsekwencji połowa dorosłej populacji nie rozwija pełni swoich możliwości działania, co ma wpływ na rozwój społeczny
i ekonomiczny.

Jak to jest być dziewczynką w Polsce, Kambodży, Indiach czy Rumunii? Czy gdyby się wszystkie spotkały, to okazałoby się, że potrafią zrozumieć swoje problemy? Zapraszam do obejrzenia krótkich filmów.

https://vimeo.com/465005214
Dowiedz się więcej o fundacji One Day, zajmującej się wsparciem wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce.

https://vimeo.com/464970250
Dowiedz się więcej o organizacji Policy Center for Roma and Minorities, działającej na rzecz społeczności Romów w Rumunii.

https://vimeo.com/464953092
Dowiedz się więcej o Institute of Health Management Pachod (IHMP) w Indiach, który wspiera i edukuje dorastające dziewczęta zagrożone wydaniem za mąż przed osiągnięciem pełnoletności. 

https://vimeo.com/465008354
Dowiedz się więcej o organizacji Tiny Toones z Kambodży, której celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży zagrożonych m.in. uzależnieniem od narkotyków i przemocą.

Klaudia Morkisz-Baron 

Święto Edukacji Narodowej

14 X Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

SKATEPARK: REAKTYWACJA ❗

SKATEPARK: REAKTYWACJA ❗

Zapraszamy do głosowania na SKATEPARK: REAKTYWACJA ❗
➡️ Celem projektu jest odbudowa zdegradowanego skateparku na Brzęczkowicach. Wraz ze znajdującym się obok placem zabaw ma stanowić miejsce do zabawy dla młodych ludzi oraz dzieci.
➡️ Elementy, które są możliwe do odratowania będą naprawione i odmalowane, odnowimy nawierzchnię i dołożymy nowe urządzenia, tak by skatepark był fajnym, nowoczesnym miejscem.

Wnioskodawcy:
Marcin Stroński, Patrycja Łuczuk-Strońska, Andrzej Kozłowski

www.mbo.myslowice.pl

https://m.facebook.com/watch/?v=2420589314910431&_rdr

Certyfikaty