Home » Szkolne Kluby Ortograffiti

Szkolne Kluby Ortograffiti

Celem działania Klubów Ortograffiti jest realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami w uczeniu się z klas 1–8 szkoły podstawowej. Kluby poprzez swoje działania realizują rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nauczyciele, zakładając Klub Ortograffiti, realizują pomoc uczniom poprzez prowadzenie zajęć w oparciu o Metodę Ortograffiti oraz wdrożenie minimum dwóch projektów w roku szkolnym 2018/2019 z uczniami należącymi do Klubu.

Kluby Ortograffiti zakładają w szkołach licencjonowani
Animatorzy Ortograffiti.

W naszej szkole utworzone zostały cztery Kluby Ortograffiti:

Klub Oskarograffiti – animator: mgr Kamila GugaCZYTAJ DALEJ

Klub Geniuszy – animator: mgr Weronika SzczerbińskaCZYTAJ DALEJ

Klub Mistrzów Tabliczki Mnożenia – animator: mgr Patrycja AndrzejewskaCZYTAJ DALEJ

Klub Cyferka – animator: mgr Beata KowalskaCZYTAJ DALEJ

Certyfikaty