Home » Integracja » Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

25 listopada odbyły się zajęcia warsztatowe w klasie 2a. Temat warsztatów brzmiał: „Istotna rola zmysłów”. Zdolność odbierania przez ciało człowieka bodźców płynących z zewnątrz jest możliwa dzięki zmysłom, do których należą: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję:

  • poznać funkcjonowanie swoich zmysłów,
  • poznać i dostrzec problemy osób, u których jest zaburzony zmysł wzroku, słuchu oraz dotyku,
  • określić poprzez zmysł dotyku cechy różnorodnych przedmiotów,
  • sprawdzić, jak nasze zmysły reagują na różne bodźce wzrokowe
    i słuchowe.

Certyfikaty

Skip to content