Home » Dokumentacja » Rekrutacja do klas I

Rekrutacja do klas I

rekrutacja

Dyrektor Szkoły przypomina o obowiązku zapisu dzieci do klasy I na rok szkolny 2019/2020 .

Obowiązujące druki można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.

 

Certyfikaty