Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 

Pasjonująca podróż po wodnym świecie.

We wtorek 19.03.2019r. w ramach obchodów Światowego Dnia Wody wspólnie z Panią Renatą Król i Panią Katarzyną Matusik odwiedziliśmy Wodną Akademię Parku Wodnego w Tychach. Jest to nowoczesna strefa edukacyjna, wyposażona
w multimedialne stanowiska, pozwalająca zgłębić wiedzę w ciekawy i atrakcyjny sposób, o czym przekonaliśmy się w ciągu dwóch godzin.
Na miejscu wzięliśmy udział w fascynujących eksperymentach z wykorzystaniem wody. Przeprowadził je dla nas Szalony Naukowiec w Batyskafie, w którym ponadto mogliśmy obserwować morskie głębiny. Mieliśmy też okazję posłuchać tajemniczych dźwięków mórz i oceanów, przekonać się jak powstają wiry wodne oraz samodzielnie uruchomić turbinę wodną.
Po obejrzeniu wielu ciekawych multimedialnych prezentacji, licznych zadaniach i grach edukacyjnych przyszedł czas na chwilę odpoczynku w Strefie Wodnego Relaksu. Tam na wygodnych pufach mogliśmy zobaczyć film prezentujący życie rafy koralowej.
Warsztaty w Wodnej Akademii były dla nas ciekawym doświadczeniem i fascynującą przygodą. Dzięki podróży po wodnym świecie poznaliśmy właściwości i rolę wody oraz uświadomiliśmy sobie, jak ważnym dla człowieka jest zasobem. Teraz nie mamy już wątpliwości, że „wszystko zależy od wody”.
Mamy nadzieję, że Park Wodny w Tychach oraz Wodną Akademię odwiedzimy jeszcze wiele razy, do czego zachęcamy każdego z Was.

Uczniowie klas VII

Światowy Dzień Wody – 22 marca

W przedostatnim tygodniu marca za Talesem z Miletu zaliczanym do siedmiu mędrców starożytnej Grecji z uporem powtarzaliśmy słowa: Początkiem wszechrzeczy jest woda.   W tych dniach uczniowie naszej szkoły podczas wielu konkursów przygotowanych z okazji Światowego Dnia Wody po raz kolejny  uświadomili sobie jak ważnym zasobem dla wszystkich jest  to niepozorna ciecz. W ciągu kilku dni rywalizowali i bawili się wspólnie w klasach i na korytarzach szkolnych. Starsi wzięli udział w Wodnej Edukacji – konkursie interdyscyplinarnym z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz konkursie z chemii dotyczącym zagadnień związanych z wodą. Sprawdzali również swoją wiedzę podczas Hydroquizu przy użyciu interaktywnych  metod.

Uczniowie klas młodszych bardzo zaangażowali się w konkurs „Młody Hydrolog” – podczas którego musieli ułożyć hasło z literek znalezionych wcześniej w różnych miejscach szkoły. Ponadto na zajęciach dodatkowych dzieci pracując metodą eksperymentu przekonały się, że różne ciecze mają różną gęstość. W ramach obchodów Święta Wody odbyła się również wycieczka do Wodnej Akademii w Tychach oraz konkurs plastyczny – pt.: „ Morski podwodny świat”. W ostatnim dniu rozwiązując zadania ukryte w niebieskich balonikach mogli ugasić pragnienie popijając życiodajną ciecz.

Mamy nadzieję, że wspólna zabawa przypomniała wszystkim o tym jakim cennym darem jest WODA.

 

NABÓR DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ

ENGLISH CLASS

Tydzień z matematyką

W ramach TYGODNIA Z MATEMATYKĄ odbyły się w naszej szkole liczne konkursy oraz warsztaty np. „Spalanie kalorii” czy też „Kryształki soli”.

W kawiarence szkockiej za poprawne udzielenie odpowiedzi na matematyczne problemy uczniowie dostawali pieniążki o wartości 1 π i mogli za nie kupować cukierki oraz ciasteczka.

Uczniowie klas IV wykonali plakaty z okazji Święta Liczby Pi. Najładniejszy plakat wykonała uczennica klasy IV d Amelia Rutecka. Dodatkowo z rurek oraz plasteliny wykonali kilkanaście modeli brył tj. graniastosłupów oraz ostrosłupów.

Uczniowie klas IV wzięli udział w konkursie „Zabawy z matematyką”. Rozwiązywali różnorodne łamigłówki: literową, z zapałkami oraz krzyżówkę.

Zaangażowanie uczniów w czasie całego tygodnia świadczy o tym, że matematyka nie stanowiła dla nich wielkich tajemnic i okazała się nie taka straszna. Życzymy wszystkim uczniom, aby ta królowa wszystkich nauk była dla nich zawsze przyjazna.

Już  wkrótce nasi uczniowie zmierzą się z zadaniami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur.

Trzymamy kciuki:)

Rozpoczęły się zapisy do świetlicy na rok szkolny 2019/2020

Kochani rodzice,
rozpoczęły się zapisy do świetlicy szkolnej dla klas I-III,  a także dla klas starszych na rok szkolny 2019/2020. Kartę zgłoszeń należy oddać najpóźniej do 7 czerwca. Potrzebne dokumenty:
– można odebrać osobiście w świetlicy szkolnej dla klas I-III (D11) i w świetlicy dla klas IV-VIII (D14),
– potrzebne dokumenty można pobrać poniżej (prosimy zwracać uwagę, czy pobrali Państwo kartę zgłoszeń dla odpowiedniej grupy).
Przypominamy:
1. Świetlica dla klas I-III czynna jest codziennie od 6:30 do 16:30, natomiast dla klas starszych od 7:30 do 16:00.
2. Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę i bezpieczeństwo wychowankom, pomagają w nauce oraz prowadzą zajęcia zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej.
3. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów rodziców pracujących oraz dla uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcję religii i w – f.
Z poważaniem,
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

Turniej „Bądź gotowy nieść pomoc”

11 marca w CKZiU w Katowicach odbył się turniej „Bądź gotowy nieść pomoc”. W turnieju brały udział drużyny z Siemianowic, Katowic, Sosnowca, Czeladzi. Nasza dwuosobowa drużyna: Jadwiga Heder oraz Wiktoria Szafrańska rozwiązywały test oraz wykonywały czynności ratownicze z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nasza drużyna zajęła I miejsce w rejonie z Katowicami.

 

Dzień otwarty w SP13. Galeria zdjęć.

Dnia 7 marca w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Mysłowicach odbył się ,,Dzień Otwarty. W tym dniu społeczność lokalna mogła zobaczyć jak wygląda szkoła, jako miejsce nauki, zabawy i pracy uczniów.W jaki sposób uczniowie aktywnie i twórczo spędzają czas.Dzieci, które wraz z rodzicami przyszły do szkoły mogły wziąć udział w wielu przygotowanych przez nauczycieli ciekawych zajęciach. Między innymi z ochotą bawiły się: w mini piekarence i wyciskarni soczków, konstruowały poruszające się roboty, rozwijały zdolności artystyczne podczas zajęć plastycznych muzycznych,eksperymentowały z fizyką i chemią. Ponadto, można było pomalować sobie buźki, zrobić zdjęcia w śmiesznych strojach,wyczarować zwierzątka z baloników.Dodatkowymi atrakcjami dla milusińskich były: dmuchany zamek, wata cukrowa i popcorn.Na pożegnanie każdy maluch otrzymał wesoły upominek w postaci kolorowej piłki. Uczestnicy ,,Dnia Otwartego miło i aktywnie spędzili piątkowe popołudnie i wieczór.

« 2 z 3 »

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

Dyrektor szkoły informuje,iż wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I oraz klasy VII dwujęzycznej na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Zarządzenie dotyczące rekrutacji

 zarzadzenie_terminy_rekrutacji

Certyfikaty