Home » Bez kategorii » Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły:

Szanowni Państwo, informuję, że zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom lub rodzicom w sekretariacie szkoły
od 31 lipca od godz.10.00.
31 lipca sekretariat będzie czynny do godziny 14.00, natomiast w poniedziałek
3 sierpnia do godziny 16.00, w pozostałe dni w godzinach 9.00- 13.00.

Certyfikaty

Skip to content