Home » Bez kategorii » Próbny alarm pożarowy

Próbny alarm pożarowy

Próbny alarm pożarowy

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole w dniu 25 X 2019 przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły.
Celem tych ćwiczeń było uświadomienie wszystkim uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.
Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.
Za pomoc w organizacji alarmu składamy serdeczne podziękowania strażakom z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Mysłowicach.

Certyfikaty