Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !
Przypominamy, że w dniu 29.09.17 w naszej szkole już po raz 3 odbędą się obchody
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia !
Przypominamy o obowiązkowych ćwiczeniach znajomości tabliczki mnożenia
oraz zachęcamy do przygotowania się do nadchodzącego święta ! 🙂
Koordynatorzy akcji:
Beata Kowalska
Patrycja Andrzejewska

Akcja „Piękna klasa”

Akcja ” Piękna klasa”

 Przez całe wakacje trwały prace remontowe w klasie B-2. Wychowawcy wraz z rodzicami uczniów klasy 3E włożyli mnóstwo pracy wygląd sali lekcyjnej. Farby do odmalowania ścian ufundował StoBud Katowice. Z żółtej klasy, sala zmieniła się w piękna, jasną i przytulną przestrzeń wraz z kącikiem do relaksacji, w którym można znaleźć panele sensoryczne i pompony dekoracyjne wykonane własnoręcznie przez wychowawcę klasy 3E.
Firma Stobud na zakończenie akcji „Piękna klasa” organizuje konkurs. Bardzo prosimy o polubienie zdjęcia sali B-2. Za wszystki głosy z góry dziękujemy 🙂
https://m.facebook.com/fachowysasiad/photos/a.1020831007995043.1073741827.1012625188815625/1432576770153796/?type=3

Natalia Wojciechowska – Witek

Bądź bezpieczny na drodze

Propozycje projektów szkolnych realizowanych w klasach II -gimnazjum

Tematy projektów szkolnych realizowanych w klasie drugiej

w roku szkolnym 2017/2018.

 

 1. Auschwitz a postrzeganie świata.- p. Katarzyna Kurowska
 2. Z angielskim poznaę świat-warsztaty językowe – p. Izabela Wesołek, p. A. Konieczniak
 3. Fizyka jest dla każdego.- p. Agnieszka Filocha
 4. Myśl w ruchu.- p. Agnieszka Fortuna

5.O czym szumią drzewa.- p. Renata Król, p. Katarzyna Matusik

 1. Teatrzyk cieni.- p. Bożena Urbańczyk
 2. Wokal jest O.K.- p. Sabina Wollek-Polak, p. Agnieszka Urbanek
 3. Zmagania z ludolfiną. – p. Agnieszka Kazior, p. Iwona Malewska
 4. Szkolne Koło Dziennikarskie- p. Marzena Dyas, p. Sabina Wollek-Polak
 5. Trzymaj formę- p. Jakub Wosk, p. Miłosz Kulczyński, p. Sławomir Zawartka

 

Iwona Malewska

Sprzątanie Świata

W dniach 13 – 14 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w największej ekologicznej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. W krótkim czasie napełnili kilkanaście worków, byli szczerze zdumieni tak dużą ilością śmieci. Po tej akcji z pewnością uczniowie biorący w niej udział zastanowią się, zanim rzucą na ziemię papierek…

Zadanie na wrzesień (AKTYWNA KLASA) kl. 4-7 SP, 2-3 GIM

Lista kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Dużymi krokami zbliża się termin wyborów 

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

W tym roku o tę funkcję zawalczy aż szesnaście osób:

 • Julia Gruchlik, IVa SP
 • Dominik Wysogląd, IVb SP
 •  Filip Grzechowski, Vb SP
 • Krystian Świętorecki, VIb SP
 • Antoni Bułanowski, VIc SP
 • Aleksander Faliński, VIIa SP
 • Jakub Piotrowski, VIIb SP
 • Julia Olszak, VIIc SP
 • Weronika Skowron, IIa GIM
 • Natalia Smalarz, IIb GIM
 • Weronika Polak, IIc GIM
 • Maciej Bula, IId GIM
 • Hubert Krupowicz, IIe GIM
 • Natalia Kurp, IIIa GIM
 • Katarzyna Jarosz, IIIb GIM
 • Liwia Golisz, IIId GIM

Wszystkim życzymy sukcesu!!!

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice

Informujemy, że kandydatami
do MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MYSŁOWICE VI kadencji są:
Liwia Golisz klasa IIId
– Katarzyna Jarosz klasa IIIb
– Mateusz Piotrowski klasa IIIa.

Wybory odbędą się 28 września br., w godz. 8.00 – 16.00 na terenie naszej szkoły. W głosowaniu wezmą udział wyłącznie uczniowie klas 2-3 gimnazjum.

Regulamin kampanii wyborczej do Samorządu Szkolnego

Regulamin kampanii wyborczej.

 1. Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej złożonej z opiekunów Samorządu Szkolnego, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem kampanii
 2. Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych wyborach, terminie wyborów, by dać odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do kampanii wyborczej.
 3. Przeprowadzenie pogadanek informacyjnych przez wychowawców w każdej klasie, w celu zdopingowania uczniów do wyłaniania kandydatów.
 4. Kandydatami mogą być uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych SP oraz drugich i trzecich klas Gimnazjum, których postawa jest bez zarzutu.
 5. Wyłonienie po jednym kandydacie z każdej klasy (od klasy 4 do 7 SP oraz 2 do 3 Gim), który zdobył największą ilość głosów w klasie (drugi tydzień września – na godzinie wychowawczej).
 6. W „Tygodniu Wyborczym” (trzeci tydzień września), kandydaci do SU prezentują swoją osobę podczas krótkiego apelu przed całą społecznością szkolną.
 7. Każdy kandydat ma prawo do rozwieszania swoich plakatów wyborczych (w „Tygodniu Wyborczym”) oraz obowiązek ich zlikwidowania po zakończeniu wyborów.
 8. W czwartym tygodniu września przeprowadzone zostaną wybory w szkole (w głosowaniu biorą udział uczniowie SP oraz Gim) na Przewodniczącego szkoły oraz dwóch Zastępców.
 9. Nie wolno prowadzić kampanii negatywnej, agresywnej, wulgarnej i ośmieszającej.
 10. Kwestie sporne dotyczące przebiegu kampanii wyborczej rozwiązuje w ciągu jednego dnia Komisja Wyborcza.
 11. Ogłoszenie wyników odbędzie się następnego dnia po wyborach, informacja zostanie zamieszczona na stronie szkoły, facebook’u oraz gazetce informacyjnej.

 

Karta ŚKUP dla uczniów

Karta ŚKUP dla uczniów


Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wszystkim uczniom, przypominamy o tym, że po przedłużeniu ważności legitymacji należy odnowić swoje prawo do ulgi zapisane na karcie ŚKUP. Uczniom, którzy jeszcze nie mają spersonalizowanej karty ŚKUP również przypominamy, że okresowe bilety imienne oraz bilety szkolne można kupować wyłącznie na karty spersonalizowane.


Zakoduj lub odnów swoje uprawnienie do ulgi na swojej karcie ŚKUP

Ważność uprawnienia do ulgi zakodowanej na karcie jest taka sama jak ważność potwierdzającego ją  dokumentu. Jeżeli uprawnienie do ulgi miało charakter czasowy, a jego termin zostanie przedłużony, należy ponownie zakodować uprawnienie do ulgi na karcie (na przykład w przypadku uczniów na kolejny rok szkolny). Pamiętaj o ponownym zakodowaniu swojego uprawnienia do ulgi na karcie ŚKUP w nowym roku szkolnym (po przedłużeniu ważności legitymacji).

 

Jeśli pasażer ma na swojej karcie ŚKUP zakodowane uprawnienie do ulgi:

– przy kontroli nie musi pokazywać żadnych dodatkowych dokumentów,

– przy korzystaniu z taryfy odległościowej system automatycznie pobiera opłatę ulgową, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych operacji na kasowniku poza przyłożeniem karty.

 

Uprawnienie do ulgi może być zakodowane na karcie w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.

Aby zakodować uprawnienie do ulgi, trzeba pracownikowi POP lub POK pokazać odpowiedni dokument (np. ważną legitymację szkolną).

 

Zamów spersonalizowaną kartę ŚKUP

Aby wyrobić taką kartę, należy złożyć wniosek – można to zrobić w Punktach Obsługi Pasażera lub Punktach Obsługi Klienta oraz przez internet (www.kartaskup.pl). Karta wydawana jest bezpłatnie, ale w przypadku składania wniosku przez internet należy zapłacić 20 zł (pieniądze te znajdą się na koncie wydanej karty i będzie je można wykorzystać na przykład przy zakupie biletów).

 

Jak złożyć wniosek o wydanie spersonalizowanej karty ŚKUP?

Osoba, która ukończyła 13. rok życia może wniosek złożyć samodzielnie (bez obecności rodzica lub opiekuna).  Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, na przykład legitymację szkolną.

Jeśli taki wniosek chce złożyć rodzic w imieniu dziecka, które ukończyło 13 lat,  musi on mieć przy sobie podpisane przez dziecko pełnomocnictwo. Osoba składająca taki wniosek powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia nie mogą samodzielnie złożyć wniosku. Wniosek powinien zostać złożony przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wnioskując o kartę dla dziecka rodzic (opiekun) powinien okazać:

– dowód osobisty lub paszport dziecka

– dowód osobisty rodzica (opiekuna)

– jeżeli dziecko nie posiada ani dowodu, ani paszportu wówczas należy mieć legitymację szkolną oraz dokument poświadczający tytuł do opieki prawnej (np. akt urodzenia).

W każdym przypadku rodzic lub opiekun musi mieć swój dowód osobisty.

W przypadku składania wniosków przez internet powyższe dokumenty należy przedstawić przy odbiorze karty. Kartę odebrać można wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta.

Podczas odbioru karty można zakodować swoje uprawnienie do ulgi, ale odbywa się to na wyraźne życzenie osoby odbierającej kartę (żadne uprawnienie nie jest kodowane automatycznie).

 

Certyfikaty